Mini-pædagogikum

MINI-PÆDAGOGIKUM – et kompetenceløft for lærere og pædagoger i grundskolen

Hvorfor dette kursus?

Formået med Mini-pædagogikum er, at kvalificere deltagerne i deres arbejde som undervisere. Ved at tage alle seks moduler, det fulde Mini-pædagogikum – kommer deltagerne rundt om alle de centrale elementer der indgår i en undervisers arbejdsdag.

Deltagerne får en dybere forståelse for grundlæggende didaktiske og pædagogiske begreber og deres relation til praksis i klasserummet. Det giver underviseren et bedre overblik og redskaber til at skabe et roligt, stabilt – og samtidig dynamisk – læringsrum for eleverne.

De får et indblik i det specialpædagogiske område, og de kommer omkring skolens samlede organisation, samarbejdspartnere og procedurer for støtte og vejledning, som de kan trække på. Og så skal hver enkelt se nærmere på det vigtigste redskab enhver underviser har – sig selv. Dette og meget, meget mere.

Læs om os der står bag Mini-pædagogikum.

Gå til vores læringsportal: Se smagprøver på modulerne her.

Pris for Mini-pædagogikum kursus

Mini-pædagogikum kurset består af et seks måneders forløb fordelt over et skoleår. Hvert modul har en varighed på fire uger.

Prisen er 12.000, – kr. pr. deltager for alle seks moduler.

Læs om indholdet i de seks moduler.

Hvem retter kurset sig imod?

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte deltagers specifikke arbejdssituation.

Lærere med mindre end tre års undervisningserfaring. Mange nyuddannede lærere oplever et kulturchok fra uddannelse til den komplekse hverdag som lærer. Udbyttet af kurset er, at læreren får en masse konkrete værktøjer suppleret med teori. Alt i kurset bindes op på deltagerens egne undervisningopgaver.

Lærere uden formel læreruddannelse. Det er et vilkår for mange skoler at der ikke kan skaffes uddannede lærere til alle lærerstillinger. På landsplan er 18% alle alle lærerstillinger besat af medarbejdere uden læreruddannelse. Udbyttet af kurset er, at underviseren får et pædagogisk fundament bestående af teori og praksis.

Den erfarne lærer. Det siges at: “Den der betragter sig selv som færdiguddannet, er mere færdig end uddannet”. Dette kursus kan give den erfarne lærer inspiration og tid til at udvikle sig sammen med kolleger både lokalt og på landsplan.

Pædagoger der varetager undervisning i skolen. Mange pædagoger er en del af undervisningen. Nogle står alene med en klasse mens andre indgår i undervisningen sammen med en lærer. Udbyttet for pædagoger vil være de får et indblik i det undervisningsmæssige håndværk.

Kompetenceløft til skoler

Kommunen og skolelederen kan støtte deres lærere og pædagoger ved at tilbyde dem dette kursusforløb, så kvaliteten af undervisningen løftes.

Har du spørgsmål eller ønsker du kontakt med os? Klik her

Kom og besøg vores stand på Læringsfestival online 2021

Mini-pædagogikum har en stand, som du kan besøge på alle dagene under festivalen.

Her kan du se videoer med os og om konceptet. Du er også velkommen til at chatte med os. Eller du kan bestille et uforpligtende møde med os.

Vi glæder os til at få en god samtale med dig og dine kolleger!

Se udstillerlisten

Kurset er 100% online

Hele kurset foregår online, og kan placeres uden for normal undervisningstid, således at deltagerne – samtidig med at de følger kurset – vil være i stand til at varetage deres arbejde fuldt ud. Kursusdeltageren skal levere en arbejdsindsats på tre timer pr. uge.

Undervisningsformen er en blanding af følgende:

Individuelt arbejde med onlinemateriale (60%)

Onlineundervisning med underviser og gæstelærere (15%)

Øvelser som løses sammen med en læringsmakker (15%)

Refleksioner og diskussioner i et virtuelt fællesrum (10%)

Læs om indholdet i de enkelte moduler.

18 procent af underviserne i folkeskolen er ikke uddannede lærere

Det er et alvorligt problem i sig selv, da kompetente lærere er afgørende for, at elever bliver dygtige i skolen. I kortet herunder kan du se, hvor alvorligt problemet er i din kommune.

Kurset understøtter udviklingen af de nødvendige kompetencer hos undervisere i grundskolen, der ikke har en læreruddannelse.