Om Modulerne

Hvad lærer du?

I modul A lærer du blandt andet om det måske allermest centrale i undervisningsopgaven. Hvordan skaber man et godt lære- og værested. Vi gennemgår centrale dele af alt det, der tilsammen udmønter sig i god almenpædagogisk praksis.

I modul B kommer vi omkring skolens formål – hvorfor driver vi skole, som vi gør. Vi vil se nærmere på læring og læreprocesser, hvad er det, og hvordan kan vi forstå det. Og så vil vi se på, hvordan du kan forberede dig på en hensigtsmæssig måde. Det handler om planlægning, mål, metoder og materialer.

I modul C lærer du om elevernes relationer og adfærd, elever som udfordrer dig, og hvordan du forholder dig i de situationer, og du kommer til at arbejde med problemstillinger med udgangspunkt i en af dine egne klasser. Vi kommer også omkring mobning. Hvordan kan vi forstå det, hvordan kan vi forebygge det, og skulle det opstå, hvordan håndterer du det så.

I modul D lærer du blandt andet om nogle af de mest almindelige diagnoser og om den magt, som diagnoserne har. Vi skal reflektere over,  hvordan vi skelner mellem det, der er normalt, og hvad der er anderledes.  Og ikke mindst skal vi se på specialpædagogik i praksis.

I modul E lærer du om samarbejde. Underviserens arbejde er bundet op på samarbejde med en lang række samarbejdspartnere. Hvordan indgår du i de mange samarbejder på den bedst mulige måde. Hvilke ressourcepersoner findes der, og hvornår og hvordan kan jeg trække på dem?

I modul F
lærer du om selvopfattelse og roller. Vi vil se på en model, der angiver fire forskellige typer af undervisere og overveje, hvad du kan bruge den nye indsigt til. Vi vil reflektere over, hvad der gør en god underviser. Sidst og ikke mindst, kommer du til at lave en handle- og udviklingsplan for dit eget virke som underviser.

Tag moduler enkeltvis

Hvert modul har en varighed på fire uger. Det er også muligt at vælge et enkelt eller nogle få moduler fra Mini-pædagogikum. Vi har løbende åbne forløb for hvert modul.

Se flere kurser i Kursuskataloget

Du får en læringsmakker!

Når du begynder på et modul i kursusforløbet Mini-pædagogikum, så sætter vi dig sammen med en anden deltager på holdet. I skal så undervejs i kurset bruge hinanden som sparringspartnere. Der er flere øvelser, hvor du skal arbejde sammen med din læringsmakker. I skal give hinanden feedback og gode ideer til jeres øvelser og praksis som undervisere.

Arbejdsforløb

Deltageren arbejder undervejs i forløbet med selvvalgte problemstillinger fra hverdagen som underviser.

Deltageren udfordres i onlineundervisningen og øvelserne, og vi arbejder med konkrete eksempler i forhold til at skabe gode relationer til kolleger, skoleleder og forældre.

I hvert af modulerne vil deltagerne møde eksperter i form af lydfiler som interviews og som gæstelærere i onlineundervisningen.

Køb kurset Mini-pædagogikum

Kontakt os for tilmelding til kurser

Er du ansat i Skoleforvaltningen som konsulent, skoleleder eller skolechef?

Vi tilbyder at tilrettelægge et forløb specielt for jeres undervisere.  Kontakt os for et uforpligtende møde.

Et overblik over forløbet

Hvad koster det?

Mini-pædagogikum kurset består af et seks måneders forløb fordelt over et skoleår. Hvert modul har en varighed på fire uger.

Prisen er 12.000, – kr. pr. deltager for alle seks moduler.

Deltageren har adgang til alt kursusmaterialet online i tre måneder efter forløbet er afsluttet.